[Tietosuojaseloste]

Rekisteriseloste • Salon Ihanainen Oy

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Salon Ihanainen Oy:n osoite- ja rekisteritietokanta.

REKISTERINPITÄJÄ
Salon Ihanainen Oy / Heidi Aaltonen
Kauppakatu 19, 26100 Rauma
045 1268 335
info@salonihanainen.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA
Salon Ihanainen Oy / Heidi Aaltonen
Kauppakatu 19, 26100 Rauma
045 1268 335
info@salonihanainen.fi

REKISTERÖIDYT
Salon Ihanainen Oy:n sähköisen uutiskirjeen tilaajat sekä verkkokaupan asiakkaat.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Salon Ihanainen Oy:n palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Salon Ihanainen Oy:n palveluihin sekä kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot:
– Etunimi, sukunimi
– Sähköposti
– Osoite
– Puhelinnumero
– Yrityksen nimi

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@salonihainen.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: salonihanainen.fi

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Salon Ihanainen Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei ulkopuolisilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Ja ne ovat salasanoin suojattu.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
– WordPress
– WooCommerce
– MailChimp

MAKSULIIKENTEEN TIEDOT
Maksujen välittäjänä toimii Paytrail.com. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

Katso täältä lisää Paytrail:stä kuluttajille.

KÄSITTELYN KESTO
Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Salon Ihanainen Oy käyttää sivustollaan evästeitä. Näin pystymme tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Yritys käyttää seuraavia evästeitä:
– Kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
– Analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
– Kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja).

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Heidi Aaltonen
Salon Ihanainen Oy
Kauppakatu 19, 26100 Rauma